spacer.gif
Vaste bijdragen of Defined Contributions (DC)

Vaste bijdragen of Defined Contributions (DC): Bij een groepsverzekering van het type « Vaste Bijdragen » gaat de werkgever de verbintenis aan om periodiek vooraf bepaalde bijdragen of premies te betalen voor de financiering van het aanvullend pensioen. Dit kan bijvoorbeeld een vast bedrag zijn of een bepaald % van het salaris.