spacer.gif
Collectief Beheer
Een groepsverzekering in collectief beheer betekent dat  de werkgever zijn verplichtingen collectief  financiert, dus op het niveau van een groep van aangeslotenen. Het beheer van de premies en de reserves gebeurt dan ook voor deze volledige groep van aangeslotenen en niet op het niveau van elke aangeslotene apart, zoals dat het geval is bij individueel beheer.