spacer.gif
U wenst een schade te melden?

Ontdek hieronder hoe u een schadegeval kan aangeven in geval van hospitalisatie, ambulante zorgen of arbeidsongeschiktheid en hoe de uitkeringen fiscaal behandeld worden.

1. In geval van hospitalisatie

 • Aangifte

Er bestaan verschillende manieren om een schade in geval van hospitalisatie te melden:

 

  • U beschikt over een Medi-Assistancekaartje?
   U geniet de waarborgen van Medi-Assistance indien u in het bezit bent van een Medi-Assistancekaartje. Meer Info

    U kan online uw schadeaangifte doen.

      • U hebt geen Medi-Assistancekaartje?
   U geniet geen Medi-Assistancewaarborg of u hebt geen beroep gedaan op hun tussenkomst? U kan dan zelf een aangifte doen van uw gemaakte kosten. Meer Info

  • Bijkomende kosten indienen voor een bestaand dossier
   U hebt voor een bepaalde opname al een dossier ingediend, maar u ontvangt op een later tijdstip toch nog rekeningen. In dat geval kan u de bijkomende kosten bijvoegen aan uw bestaand dossier. Meer Info

  • Alle andere briefwisseling in verband met een schadegeval
   U kan bij ons terecht voor al uw vragen betreffende uw verzekering. Meer Info


 • Fiscaliteit van de uitkering bij hospitalisatie

 

2. In geval van ambulante zorgen

 • Aangifte

Een aangifte van de gemaakte ambulante kosten doen NL  FR EN DE


 

3. In geval van arbeidsongeschiktheid

 • Aangifte

U wendt zich best eerst tot uw werkgever voor informatie.

Heeft hij voor uw verzekering gewaarborg inkomen geopteerd voor onze formule Income Care of voor e-volulife? Het in te vullen medisch getuigschrift verschilt immers naargelang de formule.

Om uw schadegeval aan te geven, dient u de onderstaande formulieren in te vullen en ons getekend terug te bezorgen.

 

 

Schademelding   NL  FR EN
Medisch getuigschrift
Income Care
 

NL FR  EN
 
Medisch getuigschrift
e-volulife
  NL FR EN DE
                 
 

 
Fiscaliteit van de uitkering arbeidsongeschikteid


Contacteer gerust uw dienst Human Resources voor verdere inlinchtingen.