spacer.gif
Indien u bijkomende kosten voor een bestaand dossier wenst in te dienen

U mag gerust alle stukken verzamelen en ze ons in één enkele zending overmaken. Een volledig en overzichtelijk dossier draagt bij tot een vlotte afhandeling.

 

Stap 1: Vul het luik 1 van de Aanvraag tot terugbetaling van medische kosten in.

 

Stap 2: Vul de luiken 2 en 3 van het document Aanvraag tot terugbetaling van medische kosten in, op basis van de gerangschikte en genummerde bewijsstukken die slaan op de betreffende persoon en ziekte en die vallen in de gedekte periode.

 

Deze bewijsstukken zijn de volgende:

 

  • Originele en gedetailleerde hospitalisatiefacturen (+ eventuele bijlagen);
  • Factuur voor het vervoer per ziekenwagen (deze factuur eerst indienen bij de mutualiteit);
  • Voor de kosten van medicatie: vraag aan uw apotheker een “ attest van vergoedbare farmaceutische verstrekkingen in het kader van een bijkomende verzekering”, dit is een nota met vermelding van de naam en voornaam van de patiënt, de naam van de arts, de afleveringsdatum, de gedetailleerde lijst van de producten met benaming en prijs;
  • Voor de kosten van ambulante zorgen: vraag aan uw mutualiteit een overzicht van alle verstrekkingen die op de betreffende persoon en periode slaan;
  • Voor eventuele verstrekkingen die niet op voorgaande overzichten zijn opgenomen: de facturen en/of ereloonnota’s.

 

Stap 3: Zend uw dossier naar:

AG Insurance – Health Care
Emile Jacqmainlaan 53
1000 Brussel