spacer.gif
Voor alle andere briefwisseling in verband met een schademelding
  • Vermeld de referenties AG Insurance van uw dossier (indien gekend).


  • Vermeld steeds de gegevens van uw werkgever (benaming en groepsnummer). Indien u uw groepsnummer niet kent, kan u dit vragen aan uw werkgever.


  • Voeg een ziekenfondsstrookje toe met toevoeging van uw geboortedatum of vermeld duidelijk uw naam, voornaam en geboortedatum.


  • Gebruik het onderstaande adres:

    AG Insurance – Health Care
    Emile Jacqmainlaan 53
    B- 1000 Brussel