spacer.gif
Individuele voortzetting van uw hospitalisatiedekking

U beschikt over de mogelijkheid om bij AG Insurance de collectieve waarborg individueel voort te zetten. Deze voortzetting kan zonder medische formaliteiten, zowel voor u als voor uw verzekerde gezinsleden indien u – verzekerde werknemer – in de 2 jaar voorafgaand aan het verlies van de collectieve dekking, een dekking heeft genoten bij één of meerdere privéverzekeraars. Er mag op geen enkel moment een onderbreking van dekking zijn om dit recht te behouden.


Van zodra u door uw werkgever wordt geïnformeerd dat uw aansluiting bij de collectieve verzekering is beëindigd, beschikt u over een termijn van 30 dagen om deze individuele voortzetting schriftelijk of elektronisch aan te vragen bij AG Insurance.

Gelieve de  Aanvraag tot individuele voorzetting  nauwkeurig in te vullen aan de hand van de gegevens die uw werkgever heeft meegedeeld en ons op het aangeduide adres terug te bezorgen. Wij bezorgen u zo vlug mogelijk een offerte.

 

Indien één van uw verzekerde gezinsleden het voordeel van de collectieve verzekering verliest, zonder dat dit voor u het geval is, moet u zelf of uw gezinslid het initiatief nemen en de aanvraag indienen bij AG Insurance. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het kind dat niet meer kinderbijslaggerechtigd is of de leeftijd van 25 jaar bereikt.


De aanvraag moet bij AG Insurance toekomen ten laatste 105 dagen na de beëindiging van de aansluiting van de verzekerde persoon.

Voor meer informatie over de individuele hospitalisatieverzekering van AG Insurance, klik hier.