spacer.gif
spacer.gif
Het nieuwe werken – september 2012 
In de 2de editie, die verscheen op dinsdag 18 september, hebben we onze verzekering Gewaarborgd Inkomen in de verf gezet. Deze verzekering beschermt de werknemer tegen financiële moeilijkheden in geval van arbeidsongeschiktheid.
Daarnaast besteden we ook aandacht aan de re-integratie van de werknemer op de werkvloer en aan i change, de digitale health coach gericht op preventie.