Bij leven op xx/xx/xxxx

De dekking bij leven houdt in dat de aangeslotene een eenmalig kapitaal of een rente zal krijgen als hij nog in leven is op zijn 65e. In sommige contracten kan 60 de eindleeftijd zijn, maar tegenwoordig geldt 65 meestal als eindleeftijd voor man en vrouw.