spacer.gif
Uw pensioenfiche woord voor woord

De pensioenfiche van AG Employee Benefits bestaat uit twee delen:

  • Een eerste deel geeft een samenvatting weer van de belangrijkste bedragen met betrekking tot de premies leven/overlijden, het kapitaal of de rente leven, het kapitaal of de rente overlijden, de reserves en eventueel de invaliditeitsrente voor de plannen e-volulife op de situatiedatum.

  • Het tweede deel bestaat uit de pensioenfiche zelf die de hierboven vermelde bedragen herneemt, maar op een meer gedetailleerde manier opgesplitst volgens het gedeelte werkgever, het gedeelte aangeslotene, de winstdeelname, … U vindt er eveneens alle persoonlijke gegevens van de aangeslotene terug die nodig zijn voor de berekening van deze bedragen, evenals het bedrag van de verworven prestaties.