spacer.gif
Nuttige Info

 Begunstigingsclausule groepsverzekering

 

Wie krijgt de verzekeringsprestatie van uw groepsverzekering in geval van overlijden? Dat is afhankelijk van hoe uw begunstigingsclausule is geformuleerd. De wet van 13 januari 2012 brengt namelijk wijzigingen aan in de interpretatie van de formulering van dergelijke begunstigingsclausule.
 
Vanaf 5 maart 2014 wordt de begunstigingsclausule ‘de wettelijke erfgenamen’ gelijkgeschakeld met ‘de nalatenschap’. In welke rang de ‘wettelijke erfgenamen’ binnen de begunstigingsvolgorde werden opgenomen, heeft geen belang.

 

    

Indien u hierover meer informatie wenst, kan u de uitlegnota en de voorbeeldbrochure  raadplegen.

 
Indien in het pensioenreglement van uw werkgever of inrichter de ‘wettelijke erfgenamen’ niet werd opgenomen in de begunstigingsclausule in het kader van overlijden, heeft de wetswijziging geen impact.

 

  

 Hospitalisatieverzekering

  • Wenst u uw verzekering gezondheidszorg individueel voort te zetten? Gelieve dan dit document in te vullen en naar ons onderliggend.
  • AG Care Vision: Nu AG Care Vision onderschrijven is dé oplossing om de voordelen van uw collectieve hospitalisatieverzekering voor de rest van uw leven te behouden, zonder dat u zich zorgen hoeft te moeten maken wanneer u, om welke reden ook, uw werkgever zou verlaten.
  • AG Care Hospitalisatie
         

 

 Verzekering Leven/Overlijden

  • Voorschotten: als u van plan bent om een huis te bouwen, te kopen of te renoveren, weet dan dat uw verzekering Leven/Overlijden u hierbij kan helpen! Ontdek hier hoe.
  • Wet IBP: laatste wijzigingen van de wetgeving met betrekking tot aanvullende pensioenen
    Raadpleeg de  informatienota.
  • Rainbow Fondsen: Ontdek deze fondsen, met verschillende risicoprofielen, waarin u kunt investeren in het kader van uw groepsverzekering

 

 Ooorlogsrisico's

    

Specifieke voorwaarden omtrent oorlogsrisico's :


 

voor uw plan Leven/overlijden

voor uw plan Invaliditeit

voor uw plan Gezondheidszorgen