Op welke manier kan een correcte taxatie worden toegepast bij vereffeningen vóór de 62e verjaardag?

Sinds 1 juli 2013 past de fiscus een andere belasting toe op het gedeelte van het aanvullend pensioenkapitaal dat is opgebouwd door werkgeversbijdragen bij een uitbetaling bij leven vóór de 62e verjaardag, naargelang de begunstigde al dan niet effectief op wettelijk (vervroegd) pensioen* is.

De taxatie van 20 % voor uitbetalingen op 60-jarige leeftijd (of 18 % voor uitbetalingen op 61-jarige leeftijd) wordt niet toegepast op uw groepsverzekeringskapitaal op voorwaarde dat u effectief op wettelijk (vervroegd) pensioen* bent op het ogenblik van de uitbetaling. Indien deze situatie op u van toepassing is, bedraagt de taks op het aanvullend pensioenkapitaal opgebouwd door werkgeversbijdragen 16,50 %.
 
 
Wat moet ik doen indien ik op wettelijk (vervroegd) pensioen ben vóór mijn 62e verjaardag op het ogenblik van mijn vereffening?
Stuur de “verklaring van wettelijk pensioen vóór de 62e verjaardag” én een kopie van de brief van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) waarbij de beslissing inzake de ingangsdatum van uw pensionering en het pensioenbedrag u ter kennis werden gebracht, samen met eventueel andere documenten naar
 
AG Insurance
AG Employee Benefits
ter attentie van de beheerder van uw contract
Emile Jacqmainlaan 53
1000 Brussel


* Opgelet: Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (of het vroegere brugpensioen) is geen wettelijke vervroegde pensionering.