Bij volledige invaliditeit vóór 01/02/2025


Deze rente wordt u jaarlijks uitgekeerd indien u 100% economisch invalide zou worden verklaard vóór uw voorziene pensioendatum.

Opgelet: dit bedrag is van toepassing in geval van volledige arbeidsongeschiktheid. Als die lager is dan 25%, is er geen uitkering. Tussen 25 en 67% worden de uitkeringen proportioneel berekend. Vanaf 67% ontvangt u het volledige bedrag.


Daarnaast kan uw plan ook voorzien in een premievrijstelling. In dat geval neemt AG Insurance bij economische invaliditeit de premies ten laste die normaal gezien zouden gestort worden voor uw plan.