Bij uitdiensttreding, pensionering of opheffing van uw pensioenstelsel
 
Als u op dit moment uw werkgever zou verlaten, en het geld niet in dit pensioenplan zou laten tot aan uw pensioen, heeft u recht op onderstaande bedragen, die u mag meenemen naar uw eventuele nieuwe pensioenplan bij uw nieuwe werkgever, onthaalstructuur.


Dit bedrag kan u niet uitbetaald worden vóór uw 60e.
Als de voorziene pensioendatum die vermeld wordt bij uw persoonlijke gegevens vóór 60 jaar valt, dan is dit de vroegst mogelijke vereffeningsdatum.


Verworven reserves: het bedrag waarop u recht heeft op de situatiedatum, bv. als u nu uw werkgever zou verlaten. De pensioenfiche vermeldt dit bedrag ook voor de vorige situatie. Op die manier kan u de evolutie vaststellen. Deze reserves evolueren in functie van het gekozen beleggingsfonds (zie ‘bijkomende inlichtingen’).

Dit bedrag kan u niet opvragen voor uw 60e.

De wet verplicht de werkgever een minimumbedrag te waarborgen. Als het groter is dan de verworven reserves, dan is dit het bedrag waar u recht op hebt.