Bij overlijden vóór 01/02/2025

Minimum kapitaal: minstens dit bedrag wordt aan uw begunstigde(n) uitgekeerd indien u komt te overlijden vóór uw pensioen. Wie uw begunstigde is, wordt bepaald in het pensioenreglement.


 

Aanvullend kapitaal bij overlijden door ongeval: dit bedrag komt bovenop het bedrag ‘minimum kapitaal’ en wordt aan uw begunstigde(n) uitgekeerd indien u overlijdt ten gevolge van een ongeval vóór uw voorziene pensioendatum.

Deze bedragen zijn brutobedragen die nog kunnen evolueren, net zoals het kapitaal bij leven.
Een cijfervoorbeeld en meer informatie over de belastingaangifte?