Bij overlijden vóór 01/02/2025

Reserves met als minimum: minstens dit bedrag wordt aan uw begunstigde(n) uitgekeerd indien u komt te overlijden vóór uw pensioen. Wie uw begunstigde is, wordt bepaald in het pensioenreglement.
Aanvullend kapitaal bij overlijden door ongeval: dit bedrag komt bovenop het bedrag ‘reserves met als minimum’ en wordt aan uw begunstigde(n) uitgekeerd indien u overlijdt ten gevolge van een ongeval vóór uw voorziene pensioendatum.


Het vermelde bedrag is een brutobedrag.

Meer informatie de fiscaliteit, de aangifte aan de belastingen en de successierechten?


Het brutobedrag kan nog evolueren net zoals het kapitaal bij leven.