Uw berekeningsgegevens

Op basis van deze gegevens worden uw uitkeringen en uw premies berekend:


  • Referentiebezoldiging: het bedrag van uw maand- of jaarsalaris dat in aanmerking komt voor de berekeningen.

  • Referentieplafond: voor de berekening van de waarborgen wordt het loon soms opgesplitst in een deel tot aan het referentieplafond en een deel erboven. De bepaling van het referentieplafond vindt u terug in het pensioenreglement.