Bij overlijden vóór 01/02/2025

 


Kapitaal overlijden:
dit kapitaal wordt aan uw begunstigde(n) uitgekeerd indien u komt te overlijden vóór uw pensioen. Wie uw begunstigde is, wordt bepaald in het reglement. Indien de volgorde niet aangepast is aan uw situatie, kan u van deze keuze afwijken door dit document in te vullen. Het vermelde bedrag is een brutobedrag.


Kapitaal winstdeelname: een bedrag bovenop het kapitaal overlijden dat AG Employee Benefits bij uw overlijden uitkeert aan uw begunstigde(n). De winstdeelname overlijden wordt meestal uitgedrukt als een herzienbaar percentage van het kapitaal overlijden en evolueert in dezelfde zin als dat kapitaal.

 

Het bedrag dat u effectief zal ontvangen, wordt bepaald door de fiscale wetgeving die van kracht is op het ogenblik dat uw kapitaal wordt uitbetaald.

 

Meer informatie over de fiscaliteit, de aangifte aan de belastingen en de successierechten?

 

Wezenrente: een mogelijke bijkomende uitkering bij overlijden aan de vermelde kinderen,
maximaal betaalbaar tot de vermelde eindleeftijd.

Kapitaal overlijden = 0,00 EUR.
U bent niet verzekerd bij overlijden. Wanneer u overlijdt, wordt er geen enkel bedrag uitbetaald aan wie dan ook.