Bij overlijden vóór 01/02/2025

 


Kapitaal overlijden: dit kapitaal wordt aan uw begunstigde(n) uitgekeerd indien u komt te overlijden vóór uw pensioen. Wie uw begunstigde is, wordt bepaald in het reglement.
Indien de volgorde niet aangepast is aan uw situatie, kan u van deze keuze afwijken door dit document in te vullen.


Het vermelde bedrag is een brutobedrag dat nog verminderd wordt met sociale en fiscale afhoudingen en dat nog kan evolueren, net zoals het kapitaal bij leven.

Meer informatie de fiscaliteit, de aangifte aan de belastingen en de successierechten?


Wezenrente:
een mogelijke bijkomende uitkering bij overlijden aan uw kinderen. Welke kinderen in aanmerking komen, kan u terugvinden in het detail.


Kapitaal overlijden = 0,00 EUR:
u bent niet verzekerd bij overlijden. Wanneer u overlijdt, wordt er geen enkel bedrag uitbetaald aan wie dan ook.