Bij uitdiensttreding, pensionering of opheffing van uw pensioenstelsel
 
Als u op dit moment uw werkgever zou verlaten, en het geld niet in dit pensioenplan zou laten tot aan uw pensioen, heeft u recht op onderstaande bedragen, die u mag meenemen naar uw eventuele nieuwe pensioenplan bij uw nieuwe werkgever, onthaalstructuur, ...

Dit bedrag kan u niet uitbetaald worden vóór uw 60e.
Als de voorziene pensioendatum die vermeld wordt bij uw persoonlijke gegevens vóór 60 jaar valt, dan is dit de vroegst mogelijke vereffeningsdatum.Verworven reserves:
het bedrag waarop u recht heeft op de situatiedatum, als u op die datum uw werkgever zou verlaten. De pensioenfiche vermeldt dit bedrag ook voor de vorige situatie. Op die manier kan u de evolutie vaststellen.
Dit bedrag kan u niet opvragen vóór uw 60e.De wet verplicht de werkgever een minimumbedrag te waarborgen op het gedeelte van de aangeslotene. Als het groter is dan de verworven reserves, dan is dit het bedrag waar u recht hebt. Dit bedrag kan u niet opnemen vóór uw 60e.