Uw berekeningsgegevens


Op basis van deze gegevens worden uw kapitaal leven en/of overlijden en uw premies berekend:


  • Referentiebezoldiging: het bedrag van uw maand- of jaarsalaris dat in aanmerking komt voor de berekeningen.

  • Salarisvermenigvuldiger: als het maandsalaris gegeven wordt, is dit het aantal keer waarmee het vermenigvuldigd wordt voor de berekeningen van uw kapitaal leven en/of overlijden.

  • Referentieplafond: voor de berekening van de waarborgen wordt het loon soms opgesplitst in een deel tot aan het referentieplafond en een deel erboven. De bepaling van het referentieplafond vindt u terug in het pensioenreglement.

  • Totale diensttijd/aansluitingstijd: de periode tussen de datum van indiensttreding of aansluiting en de voorziene pensioendatum, rekening houdend met de tewerkstellingspercentages over deze periode heen.

  • Voorbije diensttijd/aansluitingstijd: de periode die u reeds actief bent geweest bij uw huidige werkgever, rekening houdend met de tewerkstellingspercentages over deze periode heen.