Uw berekeningsgegevens


Op basis van deze gegevens worden uw kapitaal leven en/of overlijden en uw premies berekend:

  • Referentiebezoldiging: het bedrag van uw maand- of jaarsalaris dat in aanmerking komt voor de berekeningen.

  • Salarisvermenigvuldiger: als het maandsalaris gegeven wordt, is dit het aantal keer waarmee het vermenigvuldigd wordt voor de berekeningen van uw kapitaal leven en/of overlijden.

  • Referentieplafond: voor de berekening van de waarborgen wordt het loon soms opgesplitst in een deel tot aan het referentieplafond en een deel erboven. De bepaling van het referentieplafond vindt u terug in het pensioenreglement.