Bij leven op 01/02/2025


Wat ontvangt u op uw voorziene pensioendatum als u bij pensionering nog bij uw huidige werkgever tewerkgesteld bent?

 Indien u kiest voor een eenmalige uitbetaling van het kapitaal:

 • "Kapitaal"
  Het vermelde bedrag is een brutobedrag. Bij de uitbetaling op pensionering wordt een bedrijfsvoorheffing, een Riziv-bijdrage en een solidariteitsbijdrage afgehouden. Deze inhoudingen vertegenwoordigen binnen de huidige wetgeving ongeveer 20% van het brutokapitaal.

  Opgelet: het bedrag kan evolueren bij wijziging van bepaalde parameters waarop het berekend wordt, zoals bv. loon of tewerkstellingspercentage. Doorgaans stijgt het kapitaal jaarlijks omdat het loon stijgt (door indexeringen, loonsverhogingen, …). Het bedrag kan echter ook lager liggen, bv. bij daling van uw tewerkstellingspercentage of als u uw werkgever verlaat.

 • Kapitaal winstdeelname: een bijkomend rendement dat u van AG Employee Benefits ontvangt bovenop het gewaarborgd rendement. Dit brutobedrag wordt verminderd met een Riziv-bijdrage en een solidariteitsbijdrage.
   
  Het bedrag dat u effectief zal ontvangen, wordt bepaald door fiscale wetgeving die van kracht is op het ogenblik dat uw kapitaal wordt uitbetaald.

  Een cijfervoorbeeld en meer informatie over de belastingaangifte?

 

 

 Indien u kiest voor de levenslange jaarrente:

 

  • Overeenstemmende levenslange jaarrente: vanaf het moment dat u 45 jaar bent, vermeldt uw fiche het brutobedrag van de levenslange jaarlijkse lijfrente die overeenstemt met uw kapitaal.


Wat ontvangt u als u op het moment van de voorziene pensioendatum niet meer bij uw huidige werkgever tewerkgesteld bent?

 • Verworven prestaties: het brutobedrag dat u op de voorziene pensioendatum zal ontvangen indien u vanaf de situatiedatum (vermeld op de fiche) niet meer in dienst zou zijn. Bij de uitbetaling op pensionering wordt een bedrijfsvoorheffing, een Riziv-bijdrage en een solidariteitsbijdrage afgehouden. Deze inhoudingen vertegenwordigen binnen de huidige wetgeving samen ongeveer 20% van het brutokapitaal.

  Het bedrag dat u effecief zal ontvangen, wordt bepaald door de fiscale wetgeving die van kracht is op het ogenblik dat uw kapitaal wordt uitbetaald.

  Een cijfervoorbeeld en meer informatie over de belastingaangifte?