Opgebouwde reserves


Het bedrag waarop u recht heeft op de situatiedatum.

De pensioenfiche vermeldt ook het bedrag van het voorgaande jaar. Dit bedrag kan u niet opvragen vóór uw 60e.