Bij leven op 01/02/2025

 

Hier vindt u het bedrag dat u krijgt als u nog in leven bent op uw voorziene pensioendatum. Meestal is dat op 65 jaar, maar in sommige contracten kan 60 jaar de eindleeftijd zijn.

 

Wat ontvangt u op uw voorziene pensioendatum?

 

 Indien u kiest voor een eenmalige uitbetaling van het kapitaal:

 

 Kapitaal: dit bedrag is een brutobedrag. Bij de uitbetaling op pensionering wordt een bedrijfsvoorheffing, een Riziv-bijdrage en een solidariteitsbijdrage afgehouden. Deze inhoudingen vertegenwoordigen binnen de huidige wetgeving ongeveer 20 % van het brutokapitaal.

 

Opgelet: Dit bedrag zal niet meer wijzigen omdat u uw werkgever verlaten hebt.

 

 Kapitaal  winstdeelname: een bijkomend rendement dat u van AG Employee Benefits ontvangt bovenop het gewaarborgd rendement. Dit brutobedrag wordt verminderd met een Riziv-bijdrage en een solidariteitsbijdrage.


Het bedrag dat u effectief zal ontvangen, wordt bepaald door de fiscale wetgeving die van kracht is op het ogenblik dat uw kapitaal wordt uitbetaald.

 

Een cijfervoorbeeld en meer informatie over de belastingaangifte?

 

 Indien u kiest voor de levenslange jaarrente:

 

 Overeenstemmende levenslange jaarrente: vanaf het moment dat u 45 jaar bent, vermeldt uw fiche het brutobedrag van de levenslange jaarlijkse lijfrente die overeenstemt met uw kapitaal.