Bij overdracht van reserves, pensionering of opheffing van uw pensioenstelsel


 
Als u het bedrag van uw aanvullend pensioen weghaalt uit het pensioenplan van uw voormalige werkgever en wenst onder te brengen in de onthaalstructuur AG Insurance of in het  pensioenplan van uw nieuwe werkgever, heeft u recht op onderstaande bedragen.

 

Verworven reserves: het bedrag waarop u recht heeft op de situatiedatum. De pensioenfiche vermeldt ook de verworven reserve van het voorgaande jaar. Op die manier kan u de evolutie van uw reserves opvolgen. Deze bedragen kan u niet opvragen vóór uw 60e.

 

De wet verplicht de ex-werkgever een minimumbedrag te waarborgen. Als dat groter is dan de verworven reserves, dan is dit het bedrag waar u recht op hebt.