Kapitaal bij overdracht van reserves naar de onthaalstructuur bij AG Insurance

 

Als u beslist om op 01/01/2009 de verworven reserves onder te brengen in de onthaalstructuur bij AG Insurance, dan vindt u hieronder het bedrag op de voorziene pensioendatum.