Opgebouwde reserves

 

Het bedrag waarop u recht heeft op de situatiedatum. De pensioenfiche vermeldt ook het bedrag van het voorgaande jaar. Op die manier kan u de evolutie van uw reserves opvolgen. Dit bedrag kan u niet opvragen vóór uw 60e.