Bij leven op 01/02/2025

 

Kapitaal leven: dit bedrag krijgt u als u nog in leven bent op de voorziene pensioendatum. Meestal is dat op 65 jaar, maar in sommige contracten kan 60 jaar de eindleeftijd zijn. Dit bedrag kan u eenmalig gestort worden op de pensioendatum. U kunt ook kiezen om het te laten omzetten in een periodieke lijfrente. Vanaf uw 45ste verjaardag vindt u het brutobedrag van de levenslange jaarlijkse lijfrente terug op de fiche.
Om u te helpen bij deze keuze, kan u een beroep doen op onze dienstverlening AG Ascento.

 

Het vermelde bedrag is een brutobedrag. Bij de uitbetaling op pensionering wordt een bedrijfsvoorheffing, een Riziv-bijdrage en een solidariteitsbijdrage afgehouden. Deze inhoudingen vertegenwoordigen binnen de huidige wetgeving ongeveer 20 % van het brutokapitaal.

 

Het bedrag dat u effectief zal ontvangen, wordt bepaald door de fiscale wetgeving die van kracht is op het ogenblik dat uw kapitaal wordt uitbetaald.

 

Een cijfervoorbeeld en meer informatie over de belastingaangifte?

 

Opgelet: Omdat u uw werkgever verlaten heeft, kan het brutobedrag enkel nog in de tijd verhogen door de toekenning van een winstdeelname.