Bij overlijden vóór 01/02/2025

 

Kapitaal overlijden : dit kapitaal wordt aan uw begunstigde(n) uitgekeerd indien u komt te overlijden vóór uw pensioen. Wie uw begunstigde is, wordt bepaald in het reglement van toepassing op het moment van uw uitdiensttreding. Als u de begunstigingsclausule wilt wijzigen, gebruik dan het document Begunstigde.

 

 

In de meeste gevallen zal dit kapitaal gelijk zijn aan de opgebouwde reserves.

 

Het vermelde bedrag is een brutobedrag. 

 

Meer informatie over de fiscaliteit, de aangifte aan de belastingen en de successierechten?

 

Het brutobedrag kan net zoals het kapitaal bij leven nog verhogen door de toekenning van winstdeelname.

 

Geen vermelding kapitaal overlijden of kapitaal overlijden : u bent niet meer verzekerd bij overlijden. Wanneer u overlijdt, wordt er geen enkel bedrag uitbetaald aan wie dan ook. Indien u toch een kapitaal overlijden wilt voorzien, dan kan u uw aanvraag hiervoor richten tot Stfa.employeebenefits@aginsurance.be. Vermeld ook uw dossiergegevens die u terugvindt onder ‘Uw kenmerk’.