spacer.gif
Uw pensioenfiche onder de loep

Jaarlijks ontvangt u van AG Employee Benefits uw pensioenfiche. Op die fiche vindt u informatie over:


  • de verzekerde voordelen
  • de premies
  • het reeds opgebouwde bedrag
  • het kapitaal op einddatumUw pensioenfiche bestaat uit 2 delen:


 een samenvatting met de belangrijkste bedragen

 een gedetailleerde weergave van de gegevens uit de samenvatting
Ontdek hieronder een dynamisch lexicon dat u meer uitleg geeft over de begrippen op uw fiche.


Klik op uw type fiche. In de voetnoot van de samenvatting van uw pensioenfiche  vindt u tot welk type uw fiche behoort:


     *  

 

* Dit lexicon e-volulife is eveneens geldig voor de pensioenfiches pension@work.

 

 

     Opgelet: Deze lexicons zijn algemeen. Uw pensioenfiche kan licht afwijken van de fiche in het voorbeeld. Voor specifieke vragen over uw fiche die niet aan bod komen in deze lexicons, kan u het pensioenreglement bij uw werkgever raadplegen.