spacer.gif
Wat als ik overstap van een voltijdse naar een deeltijdse baan of omgekeerd?

Als uw percentage werktijd wijzigt, worden de voordelen van uw groepsverzekeringsplan aangepast in functie van de nieuwe werktijd.

Voor de verzekering gewaarborgd inkomen (Income Care) betekent dit dat de verzekerde rente in geval van arbeidsongeschiktheid, voor zij die deeltijds werken, steeds rekening houdt met de deeltijdse bezoldiging.

Voor de collectieve verzekering gezondheidszorg daarentegen verandert er niets en behoudt u nog steeds het volledige voordeel.