spacer.gif
Wat verstaan we onder een aantrekkelijke premie?

Deze voorbeelden geven u een prijsindicatie, en dit zowel voor de gedeeltelijke als voor de volledige afkoop van de ziekenhuissegmentatie:

 


o Lucas en Marie en hun 2 kinderen
o Camille, vrijgezel
o Mohamed en Fatima, koppel met volwassen kinderen 


Indien u nog een vraag hebt of u een voorstel wenst, kan u ons via e-mail contacteren. Indien het om een voorstel gaat, gelieve dan ook de geboortedatum, de postcode en het geslacht van alle gezinsleden te mee te delen.

 

 

Lucas en Marie en hun 2 kinderen

 

Lucas en Marie, beiden 47 jaar, zijn de trotse ouders van 2 tieners.


Lucas geniet via zijn werkgever een hospitalisatieverzekering waarbij ook zijn vrouw en 2 kinderen aangesloten zijn.

 

Zowel Lucas als Marie wil niet verrast worden door een hoge premie wanneer ze hun carrière beëindigen. Ze beslissen daarom om AG Care Vision te onderschrijven.

 

Het gezin gaat voor zijn zorg naar de ziekenhuizen die op de lijst vermeld staan als 'normale ziekenhuizen', maar wil niet verrast worden indien een opname in een universitair ziekenhuis noodzakelijk blijkt te zijn. Ze zullen een premie van € 503,53* per jaar betalen.

 

Indien ze een volledige terugbetaling wensen van de eenpersoonskamer in alle – en dus ook de duurdere – ziekenhuizen, bedraagt het jaarlijkse tarief voor het hele gezin € 987,72*.

*Totale premie voor de 4 leden van het gezin, kan kosteloos gespreid worden bij domiciliëring.
*Op basis van AG Care Vision met waarborg zware ziekten en een pre- en posthospitalisatieperiode van respectievelijk 1 en 3 maand.
                                                                           

 

 

Camille, vrijgezel

 

Camille, een 42 jarige werkneemster, is alleenstaande.

 

Ze heeft het geluk dat ze van haar werkgever een hospitalisatieverzekering aangeboden krijgt.

 

Onlangs heeft ze te horen gekregen dat ze bij pensionering een hoge premie zal moeten betalen als ze haar collectieve verzekering wenst verder te zetten. Ze heeft daarom beslist om een AG Care Vision af te sluiten.

Camille acht een opname in een duur ziekenhuis weinig waarschijnlijk, behalve voor universitaire zorg. Op de leeftijd van 42 betaalt ze hiervoor € 178,59* per jaar. Indien ze de verzekering zou onderschreven hebben op de leeftijd van 30 dan zou de premie zelfs maar € 101,74* bedragen.

Indien ze toch een volledige terugbetaling wenst, ook in de eenpersoonskamer in de dure ziekenhuizen, dan zou de jaarlijkse premie € 350,02* bedragen of € 197,91* indien ze de verzekering al zou afgesloten hebben op de leeftijd van 30.

*De premie kan kosteloos gespreid worden bij domiciliëring.
*Op basis van AG Care Vision met waarborg zware ziekten en een pre- en posthospitalisatieperiode van respectievelijk 1 en 3 maand.

 

 

 

Mohamed en Fatima, koppel met volwassen kinderen

 

Mohamed en Fatima hebben de leeftijd van 50 jaar bereikt. Hun kinderen hebben net het ouderlijke huis verlaten. Stilaan beginnen Mohamed en Fatima al na te denken over de periode na hun pensioen.

Beiden genieten momenteel van een collectieve hospitalisatieverzekering, elk bij hun eigen werkgever.

Fatima heeft onlangs een kleine ingreep ondergaan en heeft zich naar aanleiding daarvan de vraag gesteld wat er met de hospitalisatieverzekering gebeurt als ze haar werkgever verlaat.


Gezien ze al jaren een hospitalisatieverzekering geniet, heeft ze recht op een voortzetting van het contract, maar de premie zal berekend worden op basis van de leeftijd die ze op dat ogenblik bereikt heeft.

Zowel Mohamed als Fatima wil een hoge premie op latere leeftijd vermijden, zodat ze het bespaarde geld op een andere manier kunnen gebruiken. Daarom hebben ze AG Care Vision afgesloten.

De premie die ze zullen betalen, bedraagt € 522,32* indien ze geen gebruik willen maken van een eenpersoonskamer in een duur, niet-universitair Brussels ziekenhuis.

Indien ze toch gebruik willen maken van een eenpersoonskamer in de dure Brusselse ziekenhuizen betalen ze een premie van € 1028,02*.

 

*Totale premie voor beide leden van het gezin, kan kosteloos gespreid worden bij domiciliëring.
*Op basis van AG Care Vision met waarborg zware ziekten en een pre- en posthospitalisatieperiode van respectievelijk 1 en 3 maand.