spacer.gif
Wat als ik langdurig ziek ben?


Wanneer u landurig ziek bent, is uw werkgever wettelijk niet verplicht het groepsverzekeringsplan voort te blijven financieren. Echter, om de premiebetaling te garanderen bij arbeidsongeschiktheid, kan uw werkgever een waarborg premievrijstelling onderschrijven. AG Employee Benefits staat dan in voor de verdere premiebetaling van het groepsverzekeringsplan na een wachttijd die vastgesteld wordt door uw werkgever.

Heeft uw werkgever een verzekering gewaarborgd inkomen (Income Care) afgesloten, dan ontvangt u in geval van langdurige ziekte een aanvullend inkomen bovenop de wettelijke uitkering.


Als uw werkgever een collectieve verzekering gezondheidszorg voorziet, kan u tijdens uw ziekte beroep doen op die verzekering om de terugbetaling te bekomen van de medische kosten als gevolg van een ziekenhuisopname.