spacer.gif
Hospitalisatieverzekering: hoe kan ik mijn premie bij voortzetting, na verlies van de beroepsgebonden dekking, beperken? (AG Care Vision)

Nu AG Care Vision onderschrijven is dé oplossing om de voordelen van uw beroepsgebonden hospitalisatieverzekering voor de rest van uw leven te behouden.


Uw werkgever heeft u geïnformeerd over de voordelen van AG Care Vision. Toch blijft u met een aantal vragen zitten. U kunt hier een antwoord vinden op de vragen:

 Hoeveel kost AG Care Vision?

De tarieven van deze verzekering zijn afhankelijk van uw leeftijd, de waarborgen en eventueel uw postcode. Daarom hebben we voor u een voorbeeld uitgewerkt. Indien een 45 jarige momenteel AG Care Vision onderschrijft betaalt hij een premie van € 17,51 / maand (zie ook “tarieffiche AG Care Vision”).

Door te prefinanicieren, klikt u uw leeftijd vast. Dit betekent dat deze 45 jarige op het ogenblik van zijn pensionering (65 jaar), voor AG Care Hospitalisatie de premie zal betalen van een 45-jarige, momenteel € 36,91 / maand (zie ook “tarieffiche AG Care Hospitalisatie”).

Zonder prefinanciering bedraagt de premie voor een 65-jarige op dit ogenblik € 71,81 / maand, bijna het dubbele (zie ook “tarieffiche AG Care Hospitalisatie”).

Let op! U klikt de leeftijd vast, maar niet de premie. Wanneer u 65 jaar bent, zal er met andere woorden gekeken worden welke premie er effectief betaald moet worden door in dit voorbeeld een 45 jarige (of leeftijd waarop AG Care Vision onderschreven werd). Het is zeer waarschijnlijk dat de premie voor die leeftijd op het ogenblik dat u 65 jaar bent (dus binnen een aantal jaren) gestegen zal zijn (door bijvoorbeeld indexering). Maar u blijft in ieder geval het voordeel van de vastgeklikte leeftijd behouden.

 

U kan de premie van AG Care Vision voor uw eigen leeftijd terug vinden op deze tarieffiche:
 
 
Wilt u ook weten wat iemand van uw leeftijd of een (pre)gepensioneerde momenteel betaalt voor AG Care Hospitalisatie (onze hospitalisatieverzekering, wanneer u de verzekering van uw werkgever verliest):
 
 
 
 

 

Tot welke leeftijd is het interessant om AG Care Vision af te sluiten?

Dit is moeilijk te zeggen, gezien het afhankelijk is van verschillende factoren, met als 2 belangrijkste:

  • Het aantal jaren dat men geprefinancierd heeft (aantal jaren dat men AG Care Vision heeft)
  • Het aantal jaren dat men aangesloten is bij de individuele verzekering (aantal jaren dat men AG Care Hospitalisatie zonder de collectieve verzekering van de werkgever heeft). Hoe langer deze periode duurt, hoe groter het voordeel.

Algemeen geldt dat hoe jonger u Vision onderschrijft, hoe interessanter het is.
Bovendien geniet u, terwijl u collectief verzekerd bent, onmiddellijk de aanvullende dekking van Vision bovenop de tussenkomst van de collectieve verzekering: de uitgaven die niet ten laste genomen worden door de collectieve verzekering, worden na toepassing van een vrijstelling van 2 keer de wettelijke ZIV-tussenkomst, ten laste genomen in het kader van AG Care Vision.
Opgepast: AG Care Vision dekt niet de vrijstelling opgenomen in het collectief contract aangeboden door uw werkgever.


 


Wat is het verschil tussen AG Care Vision en de collectieve verzekering die ik geniet via mijn werkgever?

AG Care Vision is een individuele hospitalisatieverzekering die kan afgesloten worden als aanvulling op de hospitalisatieverzekering die u aangeboden wordt door uw werkgever.


Het enige verschil met AG Care Hospitalisatie (onze volledige hospitalisatieverzekering) ligt in de omvang van de vrijstelling. Die vrijstelling is gelijk aan de tussenkomst van de collectieve verzekering, met een minimum van 2 maal de tegemoetkoming van de wettelijke ziekteverzekering (RIZIV-tussenkomst).


Indien de kosten van de ziekenhuisfactuur hoger zijn dan de tussenkomst van de collectieve verzekering, of niet terugbetaald door het ziekenfonds, dan zal AG Care Vision deze uitgaven ten laste nemen.

AG Care Vision heeft bovendien alle voordelen van een individuele verzekering:

o Levenslange waarborg: wij kunnen de verzekering niet opzeggen na een schadegeval. U kan de verzekering jaarlijks opzeggen.

o Behoud van de instapleeftijd: voor het berekenen van de premie houden we altijd rekening met de leeftijd waarop u bent toegetreden. Een voordeel dat u op pensioengerechtigde leeftijd zeker zal appreciëren.

o Behoud van de waarborgen: bij het afsluiten van de verzekering kiest u de waarborgen. U blijft deze waarborgen levenslang genieten, ook als u van werkgever verandert of wanneer uw collectieve dekking wegvalt.

In tegenstelling tot uw collectieve verzekering houden onze individuele verzekeringen rekening met de ziekenhuissegmentering. Ons tarief is gebaseerd op de facturering van de "normale ziekenhuizen". In België en vooral in de regio Brussel passen sommige ziekenhuizen zeer hoge supplementen toe. Dankzij de ziekenhuissegmentatie kunt u een ruime waarborg genieten aan een aantrekkelijke prijs.

Wat zijn de gevolgen van de ziekenhuissegmentatie?

 


Als de collectieve verzekering van mijn werkgever wegvalt, heb ik toch het recht om individueel verder te zetten. Waarom dan nog een aanvulling op de collectieve verzekering afsluiten?

1. De premie AG Care houdt rekening met de aansluitingsleeftijd terwijl de premie van de individueel voortgezette verzekering berekend zal worden op basis van uw leeftijd op het ogenblik van de voortzetting. Deze nieuwe premie zal heel wat hoger zijn dan wat u betaalde in het kader van het collectief contract.

2. Het recht op voortzetting zonder medische formaliteiten is niet altijd van toepassing: u moet gedurende de 2 jaar die aan het verlies van dekking voorafgaan ononderbroken verzekerd geweest zijn bij een privéverzekeraar. U dient ook welbepaalde termijnen na te leven om deze voortzetting aan te vragen.

3. De waarborgen van AG Care zijn levenslang. De omvang van de waarborg van de individueel voortgezette hospitalisatieverzekering wordt bepaald door de waarborgen van de collectieve verzekering die u bij uw werkgever genoot (plafond, vrijstelling, terugbetalingspercentages). U verkiest misschien een ruimere waarborg als u op het einde van uw carrière komt.
Het recht op individuele voortzetting beschermt zeker de werknemer tegen het plotse verlies van de collectieve waarborg, maar niet in alle gevallen …

Indien u nog een vraag hebt of u een voorstel wenst, kan u ons via e-mail contacteren. 

Indien het om een voorstel gaat, gelieve dan ook de geboortedatum en de postcode van alle gezinsleden te mee te delen.