spacer.gif
Moet u uw voorschot terugbetalen?
 • Neen, u MAG het voorschot terugbetalen maar MOET het NIET.


  • U betaalt het voorschot niet terug gedurende de looptijd?
   Dan wordt het bedrag van het voorschot afgehouden van het pensioenkapitaal op einddatum.

  • U bent nog intresten verschuldigd?
   Dan worden ook deze intresten op einddatum van uw pensioenkapitaal afgehouden.


 • Een voorschot kan op gelijk welk tijdstip geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald. Een gedeeltelijke terugbetaling bedraagt:  • Minimaal 10% van het voorschot

  • Minimaal 250 EUR