spacer.gif
Hoeveel kost een voorschot?

De intrestvergoeding is afhankelijk van het type voorschot:

  • Voorschotten met jaarlijkse intrestbetaling

Hoe? 

    • U neemt uw voorschot op en betaalt jaarlijks vooraf intresten op het opgenomen voorschot. 
    • Op het eind van het contract zal het bedrag van het voorschot afgetrokken worden van uw verzekerde pensioenkapitaal.

Intrestvoet: bij een voorschot met jaarlijkse intrestbetaling heeft u de keuze tussen een variabele of een vaste intrestvoet

 

Fiscaal: De intresten zijn jaarlijks fiscaal in rekening te brengen

  •  Voorschotten zonder jaarlijkse intrestbetaling

 

Hoe? 

  • U neemt uw voorschot op, maar betaalt GEEN jaarlijkse intresten.
  • De verschuldigde intresten worden samen met het voorschot bij de vereffening van uw contract afgehouden.

Intrestvoet: bij een voorschot zonder jaarlijkse intrestbetaling wordt voor de berekening van de intrest rekening gehouden met het gegarandeerd rendement en de winstdeelname.

Fiscaal: de intresten zijn fiscaal in rekening te brengen bij een terugbetaling van het voorschot of bij vereffening van het groepsverzekeringscontract.

 

 

Geniet u een gegarandeerde intrestvoet op uw groepsverzekeringscontract? Dan blijven voor beide types voorschotten de intrestvoet en de eventuele winstdeelname behouden op het volledig pensioenkapitaal.