spacer.gif
Wat zijn de voorwaarden om een voorschot op te nemen?
  • De bestemming van het voorschot moet gelinkt zijn aan een onroerend goed.


    • Hetzij voor de aankoop, de bouw, de verbetering, de herstelling of de verbouwing van een onroerend goed dat gelegen is in de Europese Unie en belastbare inkomsten opbrengt;

    • Hetzij voor de terugbetaling van een hypothecaire lening die voordien is toegekend en die bestemd is voor één van de bovenvermelde doelen.


  • U bevestigt de bestemming van het voorschot via het invullen van een attest. Het attest maakt deel uit van het contract.