spacer.gif
Uw vragen / Onze antwoorden
  Hoe wordt het kapitaal leven van mijn groepsverzekering belast?
  Hoe worden de uitkeringen voor ambulante medische zorgen fiscaal behandeld?
  Hoe worden de premies voor de collectieve hospitalisatieverzekering en/of verzekering ambulante medische zorgen fiscaal behandeld?
  Hoe worden de uitkeringen voor hospitalisatie fiscaal behandeld?
  Hoe worden de uitkeringen bij arbeidsongeschikteid fiscaal behandeld?
  Hoe worden de premies die ik stort voor de waarborg leven of de waarborg overlijden fiscaal behandeld ?
  Hoe worden de premies die ik stort voor de waarborg invaliditeit fiscaal behandeld ?
  Hoe worden de uitkeringen bij overlijden fiscaal behandeld ?