spacer.gif
Hoe worden de premies die ik stort voor de waarborg leven of de waarborg overlijden fiscaal behandeld ?

De premies die u stort geven recht op een belastingvermindering van 30 tot 40%, naargelang het niveau van zijn belastbaar inkomen. De 'verbeterde' gemiddelde aanslagvoet is hierbij van toepassing.
Er zijn twee voorwaarden : 

  1. de premies moeten verplicht en regelmatig afgehouden worden van het belastbare loon ;
  2. de som van het wettelijk pensioen en alle bovenwettelijke uitkeringen (uitgedrukt in jaarlijkse renten) mag niet meer bedragen dan 80% van de laatste normale brutojaarbezoldiging, rekening houdend met een normale duurtijd van de beroepsactiviteit.