spacer.gif
Hoe worden de premies voor de collectieve hospitalisatieverzekering en/of verzekering ambulante medische zorgen fiscaal behandeld?

De premie die uw werkgever ten laste neemt in het kader van de collectieve hospitalisatieverzekering (terugbetaling van medische kosten die verband houden met een ziekenhuisopname) vormt een belastingvrij voordeel.


Dit is eveneens het geval voor de premie die de werkgever betaalt in het kader van de collectieve verzekering ambulante zorgen (gewone dokter- en tandartsbezoeken, geneesmiddelen en dergelijke meer, die geen verband houden met een ziekenhuisopname).


De premie voor deze types van verzekeringen die u zelf ten laste neemt, zijn niet aftrekbaar.