spacer.gif
Hoe worden de premies die ik stort voor de waarborg invaliditeit fiscaal behandeld ?
De premies die u in het kader van de waarborg invaliditeit stort, zijn aftrekbaar in de mate dat u uw 'werkelijke kosten' bewijst, anders worden deze premies geacht in het aftrekbare kostenforfait begrepen te zijn.