spacer.gif
Hoe worden de uitkeringen bij arbeidsongeschikteid fiscaal behandeld?

De uitkeringen worden globaal belast, samen met de andere inkomsten van de verzekerde, maar geven recht op een belastingvermindering als vervangingsinkomen.

 

Indien wij de rente rechtstreeks aan de begunstigde betalen, wordt 22,20% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Indien de rente via de werkgever betaald wordt, zal hij de gebruikelijke bedrijfsvoorheffing dienen in te houden.

 

Er zijn geen sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd op de uitkeringen.