spacer.gif
Belegging van mijn kapitaal

​AG Employee Benefits creëerde het concept AG Ascento om een efficiënte ondersteuning te kunnen bieden aan alle personen die zijn aangesloten bij een groepsverzekering bij AG Employee Benefits, op het ogenblik van het einde van hun loopbaan.

Deze service bestaat uit concrete en praktische informatie zowel over de procedure van vereffening van het groepsverzekeringscontract als over diverse thema's met betrekking tot de eindeloopbaan.

Zo kan het bijvoorbeeld gaan over het hele proces voor het verkrijgen van het wettelijk pensioen, over de belasting van het wettelijk pensioen, advies inzake een verstandige financiële belegging, de successieplanning in functie van de gezinssituatie, de verzekering gezondheidszorg, …

Bovendien legt de wet van 28 april 2003 op de aanvullende pensioenen aan de werkgevers op om de aangeslotenen te informeren over de keuze tussen het ontvangen van hun prestaties in de vorm van een kapitaal of in de vorm van een lijfrente. AG Ascento kadert in deze context, door gepersonaliseerd advies te verlenen aan werknemers die voor deze belangrijke keuze staan.

Om een volledig aanbod te kunnen bieden, heeft AG Employee Benefits 2 producten ontwikkeld die aansluiten bij dit dubbel alternatief: 
   

 

 

​1. AG Ascento Life: voor diegenen die opteren voor een lijfrente 
2. AG Ascento Free: voor diegenen die een kapitaal wensen te ontvangen en dit
   flexibel aanpasbaar willen beleggen naargelang de evolutie van hun levensstijl.