spacer.gif
Wat gebeurt er indien ik een voorschot op mijn contract heb gevraagd ?
Indien u een voorschot gevraagd hebt op uw groepsverzekeringsprestaties, zullen het voorgeschoten kapitaal én de nog verschuldigde intresten afgetrokken worden van de opeisbare kapitalen.