spacer.gif
Kan ik kiezen tussen een kapitaal en een lijfrente?
De manier waarop uw groepsverzekeringcontract kan worden vereffend, wordt gepreciseerd in het reglement van uw groepsverzekering: ofwel worden de prestaties uitgekeerd in de vorm van een rente, ofwel in de vorm van een kapitaal, ofwel hebt u de keuze tussen de twee mogelijkheden.

Een vereffening in de vorm van een kapitaal biedt u de mogelijkheid om over het totale kapitaal te beschikken en het naar eigen goeddunken te besteden: belegging, aankoop, reizen,…

Een lijfrente werkt anders: in ruil van uw kapitaal, keert de verzekeringsmaatschappij u een rente uit zolang u in leven bent. Er bestaat een mogelijkheid om deze rente overdraagbaar te maken ten voordele van uw echtgenoot op het ogenblik van uw overlijden.

Wanneer enkel de vereffening in de vorm van een kapitaal voorzien is in uw groepsverzekeringsreglement, biedt de wetgever* aan elke persoon de mogelijkheid te kiezen voor een lijfrente.

Raadpleeg de rubriek Vragen/Antwoorden met als titel « De beste oplossingen om mijn groepsverzekeringskapitaal te valoriseren » om de oplossingen te ontdekken die AG Employee Benefits in dit verband biedt.

* wet van 28 april 2003 op de aanvullende pensioenen.