spacer.gif
Vanaf wanneer kan ik beschikken over mijn groepsverzekeringskapitaal ?
Op de informatiefiche met betrekking tot uw groepsverzekering (« Fiche Employee Benefits »), die u ieder jaar ontvangt, staat de einddatum van uw contract vermeld.

Om de vereffening van uw contract te kunnen vervroegen, moet het reglement van uw groepsverzekering de mogelijkheid hiertoe, zowel als de modaliteiten ervan, vermelden. Het departement Human Resources van uw werkgever kan u op eenvoudig verzoek een kopie van dit document bezorgen.

In geval van brugpensioen kan een Collectieve Arbeidsovereenkomst voorzien in de mogelijkheid uw kapitaal te innen op het ogenblik van uw vertrek.

Maar, in alle gevallen, is het sinds 1 januari 2010 wettelijk niet meer mogelijk de storting van uw groepsverzekeringskapitaal te vervroegen vóór de leeftijd van 60 jaar.