spacer.gif

Welke keuze kan ik maken?

Als u zich bevindt in een situatie beschreven onder 'Over welke situatie gaat het?', kan u kiezen om te genieten van een overlijdensdekking die gelijk is aan het bedrag van het aanvullend pensioen dat u hebt opgebouwd (de 'verworven reserves'). In dat geval worden uw verworven reserves uitgekeerd aan uw begunstigden als u overlijdt vóór u uw aanvullend pensioen ontvangt (in principe het ogenblik waarop u met wettelijk pensioen gaat). Er zijn geen andere wijzigingen, maar het bedrag van uw aanvullend pensioen kan daardoor verschillen. Zie hiervoor ook de volgende vraag.

 

Deze mogelijkheid laat u toe om, als u geen overlijdensdekking meer hebt, (verder) van een overlijdensdekking te genieten. Ook als u uw overlijdensdekking niet verliest, kan u kiezen voor een overlijdensdekking gelijk aan de verworven reserves, bovenop de reeds bestaande overlijdensdekking. In dat geval zal u van twee overlijdensdekkingen genieten.

 

Indien u voor deze mogelijkheid wil kiezen, moet u dit binnen bepaalde termijnen doen (zie verder). Het keuzeformulier kan u hier downloaden. U kan uw contactpersoon (waarvan de coördinaten vermeld zijn op de brief die u ontvangen hebt) ook steeds vragen om u per post een keuzeformulier te bezorgen.