spacer.gif
Groepsverzekering (leven/overlijden): wat te doen met uw verworven reserves ?

U heeft 3 mogelijkheden:

  1. indien u bent aangesloten bij het pensioenstelsel van uw nieuwe werkgever, kan u ervoor kiezen uw verworven reserves* over te dragen naar de pensioeninstelling van uw nieuwe werkgever. Het pensioenreglement van uw nieuwe werkgever kan evenwel bepalen dat de reserves overgedragen worden in een onthaalstructuur die hij heeft ingesteld.
  2. u kan vragen om uw verworven reserves* over te dragen naar een pensioeninstelling die de totale winst onder de aangeslotenen in verhouding tot hun reserves verdeelt en de kosten beperkt volgens de bij Koninklijke Besluit vastgelegde regels.
  3. u kan er ook voor kiezen de verworven reserves* bij de pensioeninstelling van uw voormalige werkgever te laten, ofwel zonder wijziging van de pensioenverbintenis, ofwel, indien voorzien in het pensioenreglement, in een onthaalstructuur.


* alleen voor het gedeelte van de reserves die niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een voorschot, een borg of een aanwending in het kader van de wedersamenstelling van een hypothecair krediet.