spacer.gif
Uw vragen / Onze antwoorden
  Ziekteverzekering: kan ik mijn collectieve verzekering gezondheidszorg (individueel) voortzetten?
  Groepsverzekering (leven/overlijden): wat te doen met uw verworven reserves ?