spacer.gif
Wat te doen met uw verworven reserves?

4 mogelijkheden worden u aangeboden:

 

  • Indien u aangesloten bent bij het pensioenstelsel van uw nieuwe werkgever, dan kan u beslissen uw verworven reserves over te dragen* naar de pensioeninstelling van uw nieuwe werkgever. Het pensioenreglement van uw nieuwe werkgever kan bepalen dat de reserves worden overgedragen naar een onthaalstructuur die hij ingesteld heeft. 

 

  • U kunt verzoeken om uw verworven reserves* over te dragen naar een pensioeninstelling. De pensioeninstelling zal het geheel van de voordelen verdelen onder de aangeslotenen naar evenredigheid met hun reserves. De hiervoor aangerekende kosten worden beperkt volgens de regels vastgelegd bij Koninklijk Besluit.

 

  • U kunt uw reserves behouden bij de pensioeninstelling van uw vorige werkgever: 
    • hetzij zonder wijziging van de pensioentoezegging,
    • hetzij, indien dat bepaald is in het pensioenreglement, in een onthaalstructuur.

 

  • Vanaf 1 januari 2016 krijgt elke aangeslotene bij uittreding een bijkomende keuzemogelijkheid op de uittredingsbrief. Hij/zij kan kiezen voor een overlijdensdekking die gelijk is aan de verworven reserves in de pensioentoezegging waaraan hij aangesloten is. Eens uit dienst heeft de aangeslotene 12 maanden de tijd om zijn keuze kenbaar te maken.

 

Opgelet : indien u opteert voor het behoud van uw verworven reserves bij de pensioeninstelling van uw vorige werkgever, zonder wijziging van de pensioentoezegging, is het mogelijk dat uw begunstigden niets ontvangen in geval van overlijden vóór de pensioenleeftijd.

Bovendien, indien het gaat om een pensioenfonds, moet u weten dat er geen enkele waarborg van minimumrendement aan uw werkgever meer is opgelegd op het tijdstip waarop u zijn onderneming verlaat.

 

 

* enkel voor het gedeelte van de reserves dat niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een voorschot of een inpandgeving of dat niet is aangewend in het kader van de wedersamenstelling van een hypothecaire lening.